Room reservationAddress:

24, Dachnaya street, 
Podgorodnoye city, 
Dnipropetrovsk region, 
Ukraine, 52001

Working hours:

Hotel - 24/7
Restaurant - 24/7
SPA - 9:00 - 19:00

Reserve a room